ZESTAWY WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENA Standard

Zestaw wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła VENA Standard przeznaczony do montażu kanałowego.

Wydajność: 350 i 500 m3/h.

W skład zestawu wchodzą:

- spiralny wymiennik ciepła WS o odzysku ciepła 85-92% w obudowie bezszkieletowej z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, z izolacją termiczną i akustyczną,

- zintegrowany by-pass wewnętrzny z przepustnicą jednopłaszczyznową (w standardzie w wykonaniu lewym - siłownik w opcji automatyki),

- wentylatory na prąd przemienny (ST) lub stały, elektronicznie komutowane (EC),

- filtry kasetowe EU4,

- dwa króćce odprowadzające kondensat z wymiennika o średnicy 1'',

- rama konstrukcyjna w wykonaniu stojącym z nóżkami stałymi,

- wyprowadzone do puszki zbiorczej czujników temperatury: nawiewu, wyciągowy z pom. i zewnętrzny,

W standardzie montaż urządzenia w pozycji stojącej. Możliwy montaż w pozycji leżącej lub podwieszanej (z zachowaniem min. kąta nachylenia 15°) – dostępne w opcji dodatkowej.

Konfiguracja króćców: 1.1. Zasilanie: 230V, 50 Hz.

TYP

WYDAJNOŚĆ

ŚREDNICA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

CENA NETTO

VENA Standard V.3ST

350 m3/h

160 mm

6 940,00

VENA Standard V.3EC

8 340,00

VENA Standard V.4ST

500 m3/h

200 mm

7 350,00

VENA Standard V.4EC

9 110,00

 

AUTOMATYKA STERUJĄCA

 

STW-2

- współpraca z wentylatorami prądu stałego, elektronicznie komutowanymi (tzw. EC) oraz z wentylatorami prądu przemiennego (tzw. ST),

- regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie prędkością obrotową: wentylatorów ST(5 prędkości dla STW-2/STR); wentylatorów EC (10 prędkości dla STW-2/EC),

- funkcja sterowania wentylacją poprzez tryby pracy:

* programator czasowy - praca wentylacji wg. programatora czasowego umożliwiającego ustawienie cyklów pracy wentylacji, wydajności wentylatorów, temperatury zadanej powietrza nawiewanego do pomieszczeń według tygodniowego programu czasowego z możliwości wyboru 5 programów czasowych, które można modyfikować: cały tydzień, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela, cykliczne przewietrzenie, program użytkownika,

* tryb ręczny: do wyboru: tymczasowy lub stały,

- inne funkcje: funkcja zegara (ustawienie czasu rzeczywistego), funkcja przesunięcia wydajności między wentylatorami (dla wentylatorów EC), przesunięcie wydajności wentylatorów dla zrównoważenia GWC (dla wentylatorów EC), zabezpieczenia, tryb dogrzewania, aktualne informacje o pracy urządzenia, automatyczne przejście z funkcji grzania na chłodzenie i odwrotnie, historia temperatur i zdarzeń, diagnostyka, przypomnienie o przeglądach wentylacji, funkcja optymalizacji odzysku ciepła, funkcja trybu zimowego

- regulacja temp. powietrza w pomieszczeniu i nawiewanego do pomieszczeń,

- wyposażenie: czujników temperatury (nawiewu, nawiewu do regulacji pracy nagrzewnicy / chłodnicy, zewnętrzny, wyciągowy z pom., GWC- tylko w przypadku aktywnej funkcji GWC, w pomieszczeniu - tylko z panelem PS-G lub PS-T),

- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia na port komunikacyjny RS-485 np. system inteligentnego budynku korzystającego z Modbus,

- automatyczne sterowanie by-passem (obejściem wymiennika ciepła), jako funkcją chłodzenia lub grzania powietrza nawiewanego – opcja

- dodatkowe funkcje automatyki według zestawienia poniżej.

Zasilanie: 230V, 50 Hz. Układy z wentylatorami na prąd zmienny (ST) oraz prąd stały (EC)

STW-3/EC

- współpraca z wentylatorami prądu stałego, elektronicznie komutowanymi (tzw. EC)

- sterowanie wydajnością wentylacji - 10-biegowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów EC,

- funkcja sterowania wentylacją poprzez tryby pracy:

* programator czasowy - praca wentylacji wg. programatora czasowego umożliwiającego ustawienie cyklów pracy wentylacji, wydajności wentylatorów, temperatury zadanej powietrza nawiewanego do pomieszczeń według tygodniowego programu czasowego z możliwości wyboru 5 programów czasowych, które można modyfikować: cały tydzień, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela, cykliczne przewietrzenie, program użytkownika,

* tryb ręczny: do wyboru: tymczasowy lub stały,

- inne funkcje: funkcja zegara (ustawienie czasu rzeczywistego), funkcja przesunięcia wydajności miedzy wentylatorami, zabezpieczenia, aktualne informacje o pracy urządzenia, historia temperatur i zdarzeń, diagnostyka, przypomnienie o przeglądach wentylacji, funkcja optymalizacji odzysku ciepła, funkcja trybu zimowego, informacje statystyczne za ostatnie 12 miesięcy

- regulacja temp. powietrza nawiewanego do pomieszczeń,

- wyposażenie: 4 czujniki temperatury (nawiewu, wyciągu z pomieszczeń, zewnętrzny, w pomieszczeniu - tylko z panelem PS-G lub PS-T),

- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia na port komunikacyjny RS-485 np. system inteligentnego budynku korzystającego z Modbus,

- automatyczne sterowanie by-passem (obejściem wymiennika ciepła), jako funkcją chłodzenia powietrza nawiewanego– opcja

Zasilanie: 230V, 50 Hz. Układy z wentylatorami na prąd stały (EC)

STW-3.1/EC

- współpraca z wentylatorami prądu stałego, elektronicznie komutowanymi (tzw. EC)

- sterowanie wydajnością wentylacji - 10-biegowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów EC,

- funkcja sterowania wentylacją poprzez tryby pracy:

* programator czasowy - praca wentylacji wg. programatora czasowego umożliwiającego ustawienie cyklów pracy wentylacji, wydajności wentylatorów, temperatury zadanej powietrza nawiewanego do pomieszczeń według tygodniowego programu czasowego z możliwości wyboru 5 programów czasowych, które można modyfikować: cały tydzień, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela, cykliczne przewietrzenie, program użytkownika,

* tryb ręczny: do wyboru: tymczasowy lub stały,

- inne funkcje: funkcja zegara (ustawienie czasu rzeczywistego), funkcja przesunięcia wydajności miedzy wentylatorami funkcja optymalizacji odzysku ciepła, funkcja trybu zimowego, zabezpieczenia, ,

- regulacja temp. powietrza nawiewanego do pomieszczeń,

- wyposażenie: 4 czujniki temperatury (nawiewu, wyciągu z pomieszczeń, zewnętrzny, w pomieszczeniu - tylko z panelem PS-G lub PS-T),

- automatyczne sterowanie by-passem (obejściem wymiennika ciepła), jako funkcją chłodzenia powietrza nawiewanego-opcja

Zasilanie: 230V, 50 Hz. Układy z wentylatorami na prąd stały (EC)

 

 

TYP

OZNACZENIE

ZASTOSOWANIE

CENA NETTO

STW-2

STW-2/STR (1 regulator)

VENA Silver 3 - 4 ST

1 920,00

STW-2.2

STW-2.2/STR (2 regulatory)

VENA Silver 3 - 6 ST

2 330,00

STW-2

STW-2/EC

VENA Silver 3 - 6 EC

1 495,00

STW-3

STW-3/EC

1 210,00

STW-3.1

STW-3.1/EC

   990,00

 

 

PODSTAWOWE I DODATKOWE PANELE UŻYTKOWNIKA DO WYBORU

 

 

 

PANEL GRAFICZNY

 

 

PANEL TEKSTOWY

 

 

PANEL WIRTUALNY

 

SMART VENTILATION BARTOSZ

 

TYP

OZNACZENIE

ZASTOSOWANIE

CENA NETTO

PANEL GRAFICZNY

PS-G

Panele podstawowe

STW-2, STW-3, STW-3.1

600,00

PANEL TEKSTOWY

PS-T

STW-2, STW-3, STW-3.1

450,00

PANEL WIRTUALNY

PS-W

STW-2, STW-3

120,00

SMART VENTILATION BARTOSZ

-

Panele dodatkowe

STW-2, STW-3

    0,00*

*do prawidłowego działania programu niezbędny jest konwerter Ethernet / RS 485 oraz tablet lub smartfon z systemem Android od wersji 2.3