REKUPERACJA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Hale przemysłowe oraz produkcyjne ze względu na swój charakter są obiektami szczególnie nadającymi się do zastosowania wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją, ponieważ występujące w nich duże zyski ciepła skracają okres zwrotu instalacji (nawet do 1 sezonu grzewczego). Ważną sprawą jest charakter procesu produkcyjnego - który definiuje krotność wymian powietrza w hali oraz bilans ciepła budynku.

Wykorzystanie takiej formy ogrzewania posiada szereg zalet:

- mała bezwładność i możliwość szybkiego dogrzewania hali, 
- połączenie funkcji układu wentylacyjnego i grzewczego (jedna instalacja), 
- brak konieczności budowy kotłowni przy zastosowaniu nagrzewnic gazowych, 
- mniejsze koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

Centrale wentylacyjne VEBAR są dostępne w następujących wykonaniach:

- monoblokowym - wszystkie elementy centrali zamontowane sa w monolitycznej obudowie stanowiącej jedną całość; możliwość zamówienia centrali wraz z okablowaniem znacząco ułatwia jej podłączenie i uruchomienie;

- sekcyjnym - centrala dostarczana jest w kilku sekcjach, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy centrala zlokalizowana będzie w miejscu trudno dostępnym, do którego z racji gabarytu, nie ma możliwości wniesienia urządzenia w jednej części;

- kanałowym - komplet urządzeń połączonych ze sobą kanałowo, umożliwiający rozmieszczenie poszczególnych elementów układu dostosowanych do rozkładu pomieszczenia, możliwia późniejsza rozbudowa i doposażenie zestawu; bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku montażu na niskim poddaszu.

Klasa energetyczna central VEBAR Firmy Bartosz

Klasa energetyczna

Centrale wentylacyjne VEBAR  produkowane przez Firmę Bartosz charakteryzuje  wysoka efektywność energetyczna. Wszystko za sprawą zastosowanego w nich wymiennika spiralno-przeciwprądowego WS, dzięki któremu rzeczywista sprawność odzysku ciepła sięga poziomu 85-92%, co w przepisach dotyczących określania klasy energetycznej klasyfikuje je do

KLASY A

Oznacza to, że nasze centrale mają najwyższą możliwą  efektywność energetyczną.