Co to jest  pompa ciepła i na jakiej zasadzie działa.

Grunt wokół Twojego domu jest ogromnym źródłem energii, którą można wykorzystać do ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń w ciągu lata. W okresie letnim energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi. Ciepło jest odbierane z gruntu za pomocą tak zwanego wymiennika gruntowego czyli rur z tworzyw sztucznych zakopanych w ziemi na głębokości ok 1 m w zależności od lokalnej strefy przemarzania. Odstęp między rurami to około 0,8 do 1,0 m. Taki układ nazywany jest: poziomy kolektor gruntowy lub wymiennik gruntowy.
W poziomym kolektorze gruntowym krąży nie zamarzający płyn odbierający ciepło z gruntu i przekazujący je do pompy ciepła Największą ilość energii można uzyskać z gruntu o wysokiej zawartości wody. Pierwszy obieg to dolne źródło czyli kolektor gruntowy. Odebrane z ziemi ciepło transportowane jest do pompy ciepła czynnik o temperaturze ,,o" stopni celsjusza  jest to wystarczająca temperatura, aby w wymienniku płytowym odparował czynnik obiegu drugiego, tak zwany czynnik chłodniczy w module chłodniczym. Czynnik chłodniczy już w postaci gazowej jest następnie sprężany przez sprężarkę. Gwałtownemu wzrostowi ciśnienia towarzyszy znaczny przyrost temperatury, gaz za sprężarką może osiągnąć temperaturę ,,90" stopni celsjusza. W postaci przegrzanej pary czynnik chłodniczy wpływa do kolejnego wymiennika tak zwanego skraplacza, w którym następuje wymiana ciepła do obiegu grzewczego budynku. W skraplaczu gaz ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego, w którym następuje redukcja ciśnienia, a wraz z nim temperatury.  Schłodzony czynnik chłodniczy wpływa do parownika zamykając cykl pracy.