Wykonujemy wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe nowe

jak i modernizujemy i naprawiamy istniejące.

Takie jak:

 

wiaty, hale czy magazyny oraz

 

bramy i ogrodzenia, banery reklamowe

 

Wykonane konstrukcje zabezpieczamy

antykorozyjnie jak i malujemy farbą

nawierzchniową, łączymy z drewnem co

pozwala uzyskać ładny efekt bram, odrodzeń,

ławek i stołów ogrodowych.