Centrale wentylacyjne typu DNWB na bazie spiralnego wymiennika ciepła przygotowano z myślą o wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w obiektach wielko kubaturowych, użyteczności publicznej oraz w halach produkcyjnych i przemysłowych.Kompaktowe centrale DNWB (1.500 - 16.100 m3/h)

Hale przemysłowe oraz produkcyjne ze względu na swój charakter są obiektami szczególnie nadającymi się do zastosowania wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją, ponieważ występujące w nich duże zyski ciepła skracają okres zwrotu instalacji (nawet do 1 sezonu grzewczego). Istotny jest charakter procesu produkcyjnego, który definiuje krotność wymian powietrza w hali oraz bilans ciepła budynku. Wykorzystanie takiej formy ogrzewania posiada szereg zalet:

 • mała bezwładność i możliwość szybkiego dogrzewania hali

 • połączenie funkcji układu wentylacyjnego i grzewczego (jedna instalacja)

 • brak konieczności budowy kotłowni przy zastosowaniu nagrzewnic gazowych

 • mniejsze koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne

Typoszereg central DNWB obejm uje urządzenia przeznaczone do usytuowania wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, a także w pomieszczeniach basenowych. Oferujemy centrale o wydajności od 1.500 do 16.100 m3/h, w wersji G – z wymiennikiem w pozycji stojącej bądź C – leżącej.

Centrale wentylacyjne typu DNWB to komplet urządzeń do tłoczenia i obróbki powietrza, zabudowanych we wspólnej obudowie kompaktowej. W skład central DNWB wchodzą następujące elementy, tworzące poszczególne sekcje:

 • jeden lub dwa (zależnie od wydajności centrali) spiralne wymienniki ciepła Bartosz,

 • dwie komory filtracyjne (filtry kieszeniowe lub kasetowe klasy EU4 bądź wyższej),

 • dwie komory wentylatorów (na prąd zmienny – wersja ST, lub na prąd stały – wersja EC).

Opcjonalnie każdy zestaw może być wyposażony w:Kompaktowe centrale DNWB (1.500 - 16.100 m3/h)

 • by-pass (zabudowany wewnątrz centrali),

 • recyrkulację (z komorą mieszania),

 • nagrzewnice wodne lub elektryczne,

 • chłodnice wodne lub freonowe,

 • tłumiki