JEDNOSTKI WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE DO 25.000 m3/h

Znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach przemysłowych i usługowych, gdzie zapewniają wentylację na wymaganym poziomie bilansując strumienie powietrza wyciąganego i nawiewanego. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wykonujemy w wersji monoblokowej – podwieszanej bądź stojącej (możliwe wykonanie wewnętrzne lub zewnętrzne). Wydajność oferowanych central wynosi od 1050 m3/h do 25 000 m3/h.Centrale nawiewno-wywiewne do 25.000 m3/h

W skład central wentylacyjnych nawiewno wywiewnych wchodzą:

  • sekcje filtracyjne (filtry kieszeniowe lub kasetowe klasy EU4 bądź wyższej),

  • sekcje wentylatora nawiewnego i wywiewnego.

Opcjonalnie każda centrala może być wyposażona w:

  • komorę mieszania,

  • przepustnice,

  • nagrzewnice wodne lub elektryczne,

  • chłodnice wodne lub freonowe,

  • tłumiki akustyczne.

Pracą układu wentylacyjnego steruje system automatyki. Konfigurację elementów centrali oraz funkcji automatyki dostosowujemy do indywidualnych wymagań Klienta. Modułowość sekcji daje dużą elastyczność rozwiązań instalacji kanałowej.