PAMIĘTAJ !

Aby kocioł lub palnik pracował poprawnie musi być regularnie serwisowany.

Oferujemy sprzedaż, montaż oraz serwis urządzeń grzewczych firmy KOSTRZEWA. 

Autoryzowany serwis zapewnia pełną profesjonalną obsługę gwarancją oraz pogwarancyjną kotłów oraz palników firmy KOSTRZEWA.

 Serwis fabryczny i autoryzowany ma wyłączne prawo na wykonywanie pierwszego uruchomienia kotła oraz przeglądów gwarancyjnych.

Zgłoszenia pierwszego uruchomienia kotła, przeglądu serwisowego lub pytania dotyczące doboru i obsługi urządzeń :  biuro@domkomplex.pl

lub tel.: 669-779-313

Nasze usługi świadczymy na terenie województw: Wielkopolskiego, Kujawsko Pomorskiego i Łódzkiego. 

 

Cennik usług serwisowych ważny od  dnia 01.04.2013r.

Pierwsze uruchomienie kotła jest obowiązkowe dla: 

 • Mini Bio 10 kW - 20 kW

 • Mini Bio Luxury - 10 kW - 20 kW

 • Mini Bio B - 10 kW - 20 kW
 • Pellets Fuzzy Logic - 15 kW - 100 kWMaxi Bio SPIN 

 • Pellets Lambda Control  PLC - 14 kW - 30 kW

 • Warmet SDS Ceramik -14 kW - 100 kW

 • Pellets 100 - 16 kW - 40 kW

 • Palnik Platinum Bio V 02 - 16kW - 40 kW

 • Palnik Platinum Bio SPIN - 55 kW - 330 kW

 • Palnik Platinum Bio - 50 kW - 300 kW 
 • Palnik Agromatic - 35 kW
 • Warmet 200 Ceramik - 18,5 kW - 32 kW
 • Compact Bio - 10kW - 24 kW
 • Compact Bio Luxury - 10 kW - 24kW
 • Farmer Bio - 16 kW - 24 kW
 • Twin Bio - 12 kW - 32 kW
 • Twin Bio Luxury - 12 kW - 32 kW
 • Maxi Bio SPIN - 55 kW - 330 kW
 • Podajnik pnełmatyczny - Pellets Vacuum 1 i 2

Dojazd do klienta na terenie Polski [ zł brutto]:

 •  do 100 km - 100 zł.

 • 101 km - 300 km - 200 zł.

Cennik Pierwszego uruchomienia [zł brutto]:

 • Mini Bio moc od 10 kW do 20 kW - 300 zł.
 • Mini Bio Luxury moc od 10 kW do 20 kW - 350 zł.
 • Mini Bio B moc od 10 kW do 20 kW - 300 zł.
 • Pellets Fuzzy Logic moc od 15 kW do 25 kW- 300 zł.
 • Pellets Fuzzy Logic moc od 40 kW do 50 kW - 350 zł.
 • Pellets Fuzzy Logic moc od 75 kW do 100 kW - 400 zł.
 • Pellets Lambda Control moc od 14 kW do 30 kW - 250 zł.
 • Warmet SDS Ceramik moc od 14 kW do 50 kW - 250 zł.
 • Warmet SDS Ceramik moc od 70 kW do 100 kW - 300 zł. 
 • Warmet 200 Ceramik moc od 18,5 kW do 32 kW - 250 zł.
 • Pellets 100 moc od 16 kW do 40 kW - 300 zł.  
 • Palnik Platinum Bio V 02 moc od 16 kW do 40 kW - 300 zł.  
 • Palnik Paltinum Bio SPIN moc od 55 kW do 165 kW - 450 zł.
 • Palnik Platinum Bio SPIN moc od 230 kW do 330 kW - 500 zł.
 • Palnik Agromatikc moc 35 kW - 350 zł.
 • Palnik Platynum Bio 2 moc od 50 kW do 150 kW - 450 zł.
 • Palnik Platynium Bio 2 moc od 200 kW do 300 kW - 500 zł.
 • Compact Bio moc od 10 kW do 24 kW - 300 zł.
 • Compact Bio Luxury moc od 10kW do 24 kW – 300 zł.
 • Farmer Bio - od 16 kW do 24 kW - 350 zł.
 • Maxi Bio SPIN moc od 55 kW do 100 kW – 450 zł.
 • Maxi Bio SPIN moc 150 kW do 330 kW - 500 zł.

 Obowiązki autoryzowanego serwisanta względem użytkownika przy pierwszym uruchomieniu:

 • Przeszkolenie z ogólnych zasad użytkowania i obsługi kotła

 • Podłączenie urządzeń zewnętrznych do automatyki (bez prowadzenia przewodów)
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania wybranego paliwa i ogrzewania budynku.
 • Demontaż urządzenia przed wniesieniem do kotłowni (obudowa i automatyka kotła - bez wnoszenia) 200 zł/brutto.
 • Montaż urządzenia przed wniesieniem do kotłowni (obudowa i automatyka kotła - bez wnoszenia) 200 zł/brutto.
 • Podłączenie dodatkowego modułu CAN do podstawowej automatyki - 150 zł/brutto.

 

Przegląd roczny kotła jest obowiązkowy przez okres trwania gwarancji i dotyczy: 

 • Mini Bio - 10 kW - 20 kW

 • Mini Bio Luxury -  10 kW - 20 kW

 • Mini Bio B - 10 kW - 20 kW

 • Pellets Fuzzy Logic - 15 kW - 100 kW

 • Pellets Lambda Control  PLC - 14 kW - 30 kW

 • Warmet SDS Ceramik - 14 kW - 100 kW

 • Pellets 100 - 16 kW - 40 kW

 • Palnik Platinum Bio V 02 - 16 kW - 40 kW

 • Palnik Platinum Bio  spin - 55 kW - 330 kW

 • Palnik Agromatik - 35 kW

 • Warmet 200 Ceramik - 18,5 kW - 32 kW

 • Compact Bio - 10 kW - 24 kW

 • Compakt Bio Luxury - 10 kW - 24 kW

 • Farmer Bio - 16 kW - 24 kW

 • Maxi Bio SPIN - 55 kW - 330 kW

 • Twin Bio - 12 kW - 32 kW

 • Twin Bio - 12 kW - 32 kW

 • Podajnik pneumatyczny - Pellets Vacuum 1 i 2

Dojazd do klienta na terenie Polski [ zł brutto]:

 •  do 100 km - 100 zł.

 • 101 km - 300 km - 200 zł.

Cennik przeglądu rocznego [zł brutto]:

 • Mini Bio moc od 10 kW do 20 kW - 250 zł.

 • Mini Bio Luxury moc od 10 kW do 20 kW - 300 zł.

 • Mini Bio B moc od 10 kW do 20 kW - 250 zł.

 • Pellets Fuzzy Logic moc od 15 kW do 25 kW- 250 zł.

 • Pellets Fuzzy Logic moc od 40 kW do 50 kW - 300 zł.

 • Pellets Fuzzy Logic moc od 75 kW do 100 kW - 350 zł.

 • Pellets Lambda Control moc od 14 kW do 30 kW - 250 zł.

 • Warmet SDS Ceramik moc od 14 kW do 50 kW - 200 zł.

 • Warmet SDS Ceramik moc od 70 kW do 100 kW - 250 zł. 

 • Warmet 200 Ceramik moc od 18,5 kW do 32 kW - 200 zł.

 • Pellets 100 moc od 16 kW do 40 kW - 250 zł.  

 • Palnik Platinum Bio V 02 moc od 16 kW do 40 kW - 250 zł.  

 • Palnik Paltinum Bio SPIN od mocy 55 kW do 165 kW - 400 zł.

 • Palnik Platynum Bio SPIN od mocy 230 kW do 330 kW - 450 zł.

 • Palnik Agromatic moc 35 kW - 350 zł.

 • Palnik Platynum Bio 2 od mocy 50 kW do 150 kW - 400 zł.

 • Palnik Platynum Bio 2 od mocy 200 kW do 300 kW - 450 zł.

 • Compact Bio moc 10 kW do 24 kW - 250 zł.

 • Compact Bio Luxury moc 10 kW do 24 kW - 300 zł.

 • Farmer Bio moc od 16 kW do 24 kW - 250 zł.

 • Twin Bio od mocy 12 kW do 32 kW - 250 zł.

 • Twin Bio Luxury od mocy 12 kW do 32 kW - 300 zł.

 • Maxi Bio SPIN moc od 55 kW do 100 kW - 400 zł.

 • Maxi Bio spin MOC 150 kW do 330 kw - 450 zł.

 • Podajnik pneumatyczny - Pellets Vacuum 1 i 2 - 350 zł.

Cennik usług serwisowych nie objętych gwarancją dla użytkownika: 


Naprawa, przegląd, montaż oraz wszystkie inne czynności, które nie są regulowane odrębnym cennikiem, rozliczane są ilością roboczogodzin przepracowanych przez pracownika naszego serwisu. Cena za 1 roboczogodzinę wynosi 200 zł brutto plus koszt dojazdu do klienta :

Dojazd do klienta na terenie Polski [ zł brutto]:

     do 100 km - 100 zł.
    101 km - 300 km - 200 zł.

Obowiązki autoryzowanego serwisanta względem użytkownika przy przeglądzie rocznym:

 • Czyszczenie wymiennika kotła, palnika kotła, kontrola automatyki kotła

 • Przeszkolenie z ogólnych zasad obsługi kotła przez użytkowania

 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia, ustawienie odpowiednich parametrów do spalania wybranego paliwa i ogrzewania budynku

 • Wymiana oprogramowania na nowsze jedynie na życzenie klienta.